Pitanja

Poruka rotarija

I

Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom sveta u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svetu.

Ove ciljeve Rotari ostvaruje na sledeći način:
– Negujući prijateljstvo kao priliku da se pokažemo korisni drugima;
– Priznavanjem visokih etičkih principa u privatnom i profesionalnom životu, kao i vrednost svake profesije korisne za zajednicu;
– Podstičući odgovornu privatnu, poslovnu i javnu delatnost svih Rotarijanaca;
– Negujući dobru volju za razumevanje i mir među narodima preko svetske zajednice zaposlenih ličnosti ujedinjenih u ideal služenja.

II

Za sve ono što mislimo, govorimo ili radimo, treba da se zapitamo:
Da li je istina?
Da li je pošteno prema svima?
Da li će dovesti do dobre volje i boljih prijateljstava?
Da li će biti korisno za sve?

Tek pozitivan odgovor na sva četiri pitanja daje nam za pravo da sebe uvrstimo u red Rotarijanaca.

III

A sada, poklonite sebi trenutak vremena, posvetite se svojoj primarnoj ideji za ovu Rotari nedelju. Usmerite snagu prema realizaciji postavljenih ciljeva u životu, poslovima, nauci, Zemlji i Rotari klubu.

 

O Rotary fondaciji

Rotari fondacija je neprofitna organizacija koja podržava napore Rotari internacionala u postizanju globalnog razumevanja i mira kroz međunarodne humanitarne, obrazovne, i programe kulturne razmene. Održava se isključivo dobrotvornim prilozima Rotarijanaca i prijatelja fondacije koji dele njenu viziju boljeg sveta.

Fondacija je stvorena 1917. godine od strane šestog predsednika RI, Arča C. Klumpa, kao fond donacija Rotarija da učini dobro svetu. Prerasla je od inicijalne uplate od 26,5 dolara na više od 73 miliona doniranih u 2000-01. Njena burna istorija je u stvari priča o Rotarijancima koji su naučili vrednost služenja ljudskom rodu.

Humanitarni programi Fondacije širom sveta finansiraju projekte Rotari klubova i distrikta usmerene ka poboljšanju kvaliteta života, pružanju zdravstvene nege, čiste vode, hrane, obrazovanja, i ostalih osnovnih potreba prevashodno u zemljama u razvoju. Jedan od glavnih Humanitarnih programa je PolioPlus, čiji je cilj istrebljenje virusa dečije paralize u celom svetu. Kroz svoje Obrazovne programe, Fondacija finansira oko 1200 đaka i studenata godišnje na studijama u inostranstvu. Stipendije se takođe dodeljuju univerzitetskim profesorima za rad u zemljama u razvoju, kao i za razmenu poslovnih ljudi i stručnjaka. Bivši pripadnici nekog od programa Fondacije imaju priliku da nastave svoju vezu sa Rotarijem kao Alumni Fondacije

Rotary International

Rotary International je organizovan na klupskom, distriktnom, i međunarodnom nivou da izvršava svoje servisne programe. Rotarijanci su članovi svojih klubova, a klubovi su članovi globalne organizacije koja se naziva Rotari International. Svaki klub bira svoje rukovodstvo i uživa značajnu autonomiju unutar okvira standardnog statuta i pratećih pravila Rotari Internacionala.

Klubovi su grupisani u 530 Rotari distrikta, na čijem su čelu distriktni guverneri koji su zvaničnici Rotari Internationala i predstavnici RI borda direktora na terenu. Iako su predloženi od strane klubova u distriktu, distriktni guverneri se biraju od strane svih klubova na svetu na RI konvenciji.

Devetnaestočlani bord direktora, u čijem su sastavu međunarodni predsednik i budući predsednik, vode Rotari International. Ovi zvaničnici se takođe biraju na konvenciji; procesi odabira ovih direktora i nominacionog odbora za predsednika su zasnovani na zonama, od kojih se svaka sastoji od oko 15 distrikta. Bord se sastaje četiri puta godišnje radi utvrđivanja raznih politika.

Dok je predsednik RI glavni izvršni rukovodilac organizacije, glavni menadžer je generalni sekretar, koji je na čelu tima od oko 600 ljudi koji su zaposleni u međunarodnoj centrali u Evanstonu, predgrađu Čikaga, u američkoj državi Ilinois, ili u nekom od sedam međunarodnih centara širom sveta.

Kratka Istorija

Prvi svetski servisni klub, Rotari klub u Čikagu, država Ilinois, SAD, je formiran 23. februara 1905. od strane Pola P. Harisa, advokata, sa željom da u klubu profesionalaca ponovo oživi prijateljski duh koji je osećao u malim gradovima u kojima je živeo u detinjstvu. Ime Rotari je izvedeno iz stare prakse da se mesta sastanaka rotiraju između kancelarija članova.

Popularnost Rotarija se širila u Sjedinjenim Državama tokom naredne decenije – klubovi su osnivani od San Franciska do Njujorka. Do 1921, Rotary klubovi su bili formirani na šest kontinienata, a organizacija je dobila ime Rotaryi internacional godinu dana kasnije. Kako je Rotari rastao, njegova misija se proširila izvan služenja profesionalnim i društvenim interesima članova kluba. Rotarijanci su počeli da udružiju svoje resurse i potencijale da pomognu zajednicama kojima je bila potrebna pomoć. Predanost organizacije ovom idealu je najbolje iskazana kroz njen osnovni moto: Služenje iznad sebe (Service Above Self). Rotari je takođe kasnije usvojio etički kod, nazvan Test četiri pitanja, koji će kasnije biti preveden na stotine jezika. Tokom II svetskg rata, Rotarijanci su bili još više posvećeni promovisanju međunarodnog razumevanja. Konferencija Rotarija održana u Londonu 1942. je zasejala seme za razvoj Agencije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), a brojni Rotarijanci su služili kao savetnici u Ujedinjenim nacijama.

Fond donacija, pokrenut od strane Rotarijanaca 1917. da učini dobro svetu, je postao neprofitna organizacija poznata pod imenom Rotari fondacija 1928. godine. Po smrti Pola Harisa 1947, poplava donacija Rotarijanaca u njegovu čast, ukupno 2 miliona dolara, je lansirala prvi program Fondacije – postdiplomske stipendije, danas poznate kao Ambassadorial Scholarsips. Danas, prilozi Rotari fondaciji, koji dostižu i preko 80 miliona dolara godišnje, finansiraju širok spektar humanitarnih davanja i obrazovnih programa koji omogućuju Rotarijancima da donesu nadu i promovišu međunarodno razumevanje širom sveta. 1985. godine, Rotari je na sebe preuzeo istorijsku obavezu da vakciniše svu decu sveta protiv dečije paralize. U partnerstvu sa nevladinim organizacijama i vladama zemalja kroz program PolioPlus, Rotari je najveći donator iz privatnog sektora svetskoj kampanji istrebljenja dečije paralize. Rotarijanci su skupili stotine hiljada PolioPlus volontera i vakcinisali više od milijardu dece širom sveta. Do 2005, kada je krajnji rok istrebljenja dečije paralize, Rotari je u tu svrhu priložio pola milijarde dolara.

U osvit 21. veka, Rotari izlazi u susret novim potrebama društva, šireći svoje napore da odgovori na kritična pitanja kao što su degradacija životne okoline, nepismenost, glad u svetu, i zaštita dece. Po prvi put, organizacija prima žene u svoje članstvo 1989. godine, i danas ih u svom članstvu broji više od 90 000. Posle pada Berlinskog zida i raspada Sovjetskog Saveza, Rotari klubovi su formirani ili ponovo pokrenuti širom Srednje i Istočne Evrope. Danas, 1,2 miliona Rotarijanaca pripadaju nekom od oko 30 000 klubova u više od 160 država u svetu.

5537total visits,3visits today